pekelny parni vlak

„Pekelný parní vlak“ se „zamračenou“ T478.1001 a „šlechtičnou“ 475.101 v Náměšti n/O., 28. 11. 2015


Železniční stanice Náměšť nad Oslavou, kralické zhlaví, sobota 28. 11. 2015 v 9.07 h. Do stanice přijíždí (z Brna) souprava v čele se „zamračenou“ T478.1001 + parní „šlechtičnou“ 475.101 + 8 vozy. Souprava měla jedinou možnost, jak se „protáhnout“ málo propustným úsekem Zastávka – Rapotice – a to po vykřižování v Zastávce s Os vlakem č. 4831 (v 8.42 h). Po dobu předchozích téměř dvou hodin byla kapacita úseku de facto vyčerpána (resp. 10minutové „okénko“ by se našlo okolo 8. hodiny, ale 10 minut je příliš málo na projetí takové soupravy tímto 9kilometrovým, sklonově náročným úsekem).

Záběr zdokumentovaný z ulice Nad Tratí mohl vzniknout jen díky rozsáhlému vykácení stromů, ke kterému zde došlo v první polovině listopadu 2015; do té doby by zde stromy „překážely ve výhledu“. O 20 minut později, v 9.27 h, tato souprava odjíždí z Náměště coby „Pekelný parní vlak s Mikulášem“ jedoucí v trase Náměšť nad Oslavou – Třebíč – Jihlava – Havlíčkův Brod.

V Třebíči dojde k odpojení přípřežní T478.1001, která zde patrně zůstane až do podvečera, kdy parní vlak pojede zpět opačným směrem a prototypová „zamračená“ bude zřejmě znovu připojena k parnímu vlaku. I časová poloha tohoto vlaku v úseku Náměšť nad Oslavou – Třebíč musela respektovat omezení vzešlá z omezené propustnosti tratě. Vzhledem k tomu, že v žst.

Vladislav je o víkendech zavedena celodenní výluka dopravní služby, je jediným „okénkem“ k projetí zvláštních vlaků v úseku Studenec – Třebíč doba od L:41 do S:12 h (tzn. jen asi 30 minut z každé dvouhodinové periody). Zvláštní parní vlak tedy musel z Náměště odjet právě v 9.27 h tak, aby ve „Studenci“ proběhlo jeho křižování s protijedoucím rychlíkem č. 623, načež bude mít zvláštní vlak k dispozici ono „30minutové okénko“ k projetí do Třebíče. Zvládne to ale za méně než 20 minut.

Štěstím však bylo, že rychlík č. 623 nebyl opožděn o více než cca 13 minut, protože o to déle by zvláštní parní vlak musel čekat ve „Studenci“, ale následně už by mu byl „v patách“ rychlík č. 666 (který by jel včas, neboť jeho křižování s R 623 by v takové situaci bylo přeloženo z Kralic právě do Náměště). Naštěstí se ale nic takového nestalo a průjezd parního vlaku tímto „úzkým“ místem byl bezproblémový.

Zajímavé je sledovat, jak s odstraněním těchto dvou „úzkých míst“ počítají projekty, jejichž realizace byla v době pořízení videa již „na spadnutí“: zatímco žst. Vladislav má být (v souladu s projektem tzv. revitalizace trati) dálkově řízena (ovšem zde je nutno dodat, že de facto nic nebrání tomu, aby tato stanice byla obsazena výpravčím i o víkendu a tím pádem by k omezení kapacity trati nedocházelo).

Zatímco omezená propustnost úseku Zastávka u Brna – Rapotice bude „vyřešena“ pouhým rozdělením tohoto úseku na dva oddíly (formou AHr. Vysoké Popovice). Ano, díky tomuto rozdělení už by se tato souprava možná „protáhla“ tímto úsekem i v onom „okénku“ okolo 8. hodiny ranní, tzn. AHr. možná zlepší průjezd nahodilých vlaků typu vlaků nákladních nebo zvláštních vlaků osobní přepravy, ale nic nevyřeší z hlediska eliminace přenášení zpoždění v pravidelném provozu, jakož ani neumožní navýšení počtu vlaků např. směrem ke 30min. intervalu osobních vlaků v období odpolední přepravní špičky…


Share this article

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *